Wednesday, January 7, 2009

at the bridge in avignon

for paige
På broen i Avignon
På broen i Avignonse de danser,
se de danserpå broen i Avignonse
de danser rundt i ring.
De kjekke herremenn danser
hitDe kjekke herremenn danser
ditPå broen i Avignonse de danser,
se de danserpå broen i Avignonse
de danser rundt i ring.
De vakre piker danser hit.
De vakre piker danser dit.
På broen i Avignonse de danser,
se de danserPå broen i Avignonse de danser rundt i ring.

No comments: